Privacystatement

Open de voorwaarden in een nieuw scherm

Drukcase gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

De website “www.drukcase.nl" en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden ter beschikking gesteld door Drukcase statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56668090. Via het contact en offerte aanvragen worden privacygevoelige gegevens, ofwel persoonsgegevens verwerkt. Drukcase acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Drukcase  is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens (drie jaar) die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG-wetgeving. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om opdrachten af te handelen:

- Naam
- Bedrijfsnaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een offerteaanvraag of contactaanvraag of het versturen van een bericht worden verwerkt door de website. De website zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Als u een contactformulier of offerteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Verstrekking aan derden

uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behalve als dit noodzakelijk is zoals voor de financiële (administratie). Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. u kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of door op de link 'Cookies' te klikken onderaan de website en de gewenste cookies af te wijzen. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Door middel van de tracking cookies die wij plaatsen kunnen wij u surfgedrag binnen deze website analyseren. Met deze cookies houden wij bij welke pagina’s u bezoekt zodat we een profiel van u online gedrag op kunnen stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan u naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op u profiel.

Worden wij ook druk voor uw drukwerk?
Neem contact op